header laag

De vraag hoe de klant zich verhoudt tot een voorgenomen verandering wordt meer het werkterrein van de senior adviseur. En de klant is daarbij maar zelden één persoon, veel eerder: de organisatie als geheel.

Zonder formele bevoegdheid effectief opereren in dat gebied is een uitdaging die veel verder gaat dan inhoudelijke expertise. Voor ons ben je pas een top-adviseur als je weet hoe je een voorgenomen verandering of verbetering door de golven loodst van woelig vaarwater.

 

Dit zijn de peilers van ons Jaarprogramma Senior Adviseren, ze versterken elkaar:

  • Persoonlijke groei gericht op de eigen maar andere autoriteit* van de adviseur (ontwikkeling van vertrouwen, coachende competenties, mógen confronteren , enz.)
  • Vertrouwd zijn met de procedure kant van het vak (hoe richt je een adviesproces in, hoe stuur je bij, enz.), in een context van steeds sneller resultaatgericht moeten zijn

Adviseren is een ‘veelvormig’ vak. We weten hoeveel het uitmaakt in welke context je precies adviseert. De noodzaak van differentiatie vertalen we op twee manieren naar het programma:

 

  • Ruimte voor inhoudelijke accentverschillen: intern of extern adviseren, voor of na de contractfase, type opdracht, enz.
  • Werken met kleine groepen (maximaal 9 deelnemers), nodig om toe te kunnen spitsen op veel uiteenlopende situaties en vragen.

Persoonlijke coaching (basis 4 sessies) maakt deel uit van het programma.

 

*) Zie ons e-book: 'Gewichtloos Adviseren' (download op homepage)

 

Intro

Jaarprogramma: 10 vrijdagen rondom werkelijke senioriteit in het adviesvak (voor data zie homepage 'agenda' en Praktische Informatie)

 

Er komt een moment in de ontwikkeling van een adviseur dat willen ‘schaven aan buitenkant waarneembaar gedrag’ minder effectief is, niet meer uitdaagt. Maar dat moment valt niet samen met het punt waar ontwikkeling stopt.

 

Een senior adviseur krijgt meer van doen met regisseren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Met coachende competenties en met de noodzaak van groeiend vertrouwen tussen klant en adviseur.

 

Dat vraagt om een aanpak die meer van doen heeft met persoonlijke groei en verder kijkt dan de bekende adviesvaardigheden. Dat vraagt meer tijd, vandaar een jaargroep. Tijd vrijmaken is lastig, vandaar losse dagen, eens per maand.

 

Persoonlijke groei? Maar blijft dat wel praktisch dan?

We kunnen praktisch blijven, juist omdat we persoonlijke groei steeds verbinden met de eigen context van de deelnemer. Dus ontvang je genoeg praktische tips, checklists, overzichten, gericht op jouw situatie. Maar we werken ook met het gegeven dat ons gedrag meer ‘historisch bepaald’ is dan we soms leuk vinden. Vroeger ging een ‘trainer’ daarom vaak ‘psychologiseren’ (lees: vertellen wat er met je aan de hand is, ondertussen vaak zelf buiten schot blijvend). Onze aanpak neemt daar afstand van; de inquiry werkvorm laat de deelnemer in dit gebied zelf aan het roer.

In het programma zijn we in zekere zin ook jouw adviseur. Dat maakt het steeds mogelijk om te toetsen of we nog effectief zijn (parallel proces). 

 

We werken veel met eigen casuïstiek. We maken ruim gebruik van gastdocenten en acteurs. Vier individuele coaching sessies maken deel uit van het programma.

 

Tip: doe mee aan de introductie dag.

 

Werken met acteurs

Als je voorafgaand aan het programma meedoet aan de introductiedag (aanbevolen), ervaar je meteen hoe we werken met acteurs. Ze zijn belangrijk, omdat we de ‘ervaring’ van het directe contact met klanten dichtbij willen hebben. We schakelen hun hulp in op de meeste programmadagen.

 

De opzet van de praktijksimulaties verschilt van wat we in een basisprogramma doen. De ervaring in het contact met de acteur wordt ook gebruikt als input voor zelfonderzoek. Denk daarbij aan ‘slow motion’ gesprekken en afwisseling met de ‘inquiry’ werkvorm. Suggesties en tips kunnen soms welkom zijn, maar belangrijker is het onderzoeken van onze ‘automatische piloot’. In die zin werken we minder met direct ‘schaven aan gedrag’. (Zie artikel: Persoonlijke ontwikkeling en adviseren)

 

Meestal zal de eigen praktijk de inhoud van de oefening aandragen. We werken soms ook met gegeven inhoud, vooral omdat we ook willen opleiden in een bredere context dan de actuele werksituatie. Zo is er een centrale case rondom het thema ‘digitale revolutie’. Een andere uitzondering is de oefening ‘powermoments’. Met die laatste oefening start een verkenning naar de verhouding met eigen en andermans autoriteit.

Wat zeggen klanten