header laag

Het komt veel voor dat adviseurs niet begeleiden, maar overnemen. Of, eerder bij intern adviseren; dat de adviseur een opdracht krijgt toebedeeld. In beide gevallen staat de klant op ruime afstand. Maar bij serieuze verandering is het nodig dat de klant participeert.

In ‘Art of Advising’ onderzoeken we dit krachtenveld en verdiepen we de taak van de adviseur, vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit die verdiepte taakopvatting werken we aan nieuwe vaardigheden. De vertaling naar de eigen praktijk is een uitdaging, want adviseren is een veelvormig vak. Daarom werken we in dit 'seizoenprogramma' met maximaal 7 deelnemers. En: met online lessen om transfer te ondersteunen.

 

 

Benieuwd naar mijn webinar? Klik dan hier

 

Intro

‘Art of Advising’ (3x2 dagen en online praktijkondersteuning) staat inhoudelijk op drie pijlers:  

Werkelijke betrokkenheid creëren bij verandering of verbetering, te beginnen bij de opdrachtgever

Goed antennewerk, vertrouwen winnen en mógen confronteren (in ‘autoriteit’ zit een factor toestemming) 

Bedding creëren voor je taak. Hoe creëer je een plek waarin je serieus genomen wordt, zonder te woekeren met energie  

We hebben veel ervaring met differentiëren op basis van verschillende typen advieswerk.  

 

Ervarend leren, parallel proces 

Met het seizoenprogramma van ‘Art of Advising’  ga je in drie keer twee dagen, tussentijdse opdrachten en online ondersteuning een grote stap zetten in je ontwikkeling als gesprekspartner van het hoger management. Het programma legt een stevig accent op doen, ervarend leren.  

In het programma gebruiken we steeds het ‘parallel proces’ om onze bevindingen te checken (in zekere zin zijn wij ook jouw adviseur)  

 

Kleine groep, acteurs, gastdocent 

Een groep van maximaal 7 deelnemers garandeert ruime aandacht voor de vertaling naar specifiek jouw praktijk. Werken met acteurs is twee keer opgenomen in het programma.  

(start meteen op dag 1, zie ook de tab: werken met acteurs). Voor het onderdeel ‘jezelf als instrument’ ga je kennismaken met een gastdocent. 

 

Ná zes dagen… 

De transfer naar jouw praktijk ondersteunen we ook na zes dagen met o.a. twee online sessies in een virtuele trainingszaal (gesplitste groep*) De besloten Facebookgroep voor alle oud-deelnemers met actuele inzichten, voorbeelden en uitwisseling ga je vast waarderen 

 

*) 3 of 4 mensen blijkt online een groepsgrootte die inspirerend werkt. 

Werken met acteurs

Al meteen op dag 1 schakelen we de hulp van twee ervaren acteurs in. Later in het programma zie je ze weer voor een vernieuwd experiment, gebaseerd op de verkende visies.  

 

Met opzet kiezen we hier één of meer gegeven situaties (casuïstiek) . Een paar voordelen:  

Het helpt je om de stoute schoenen aan te trekken in een nieuwe situatie en met frisse ogen naar jezelf te kijken 

Starten met een ervaring. We hebben eerder gemerkt dat er veel tijd kan gaan zitten in het meteen moeten volgen van alle specialistische vakkennis in de zaal. In een gegeven situatie kan de directe ervaring met acteurs op de voorgrond komen. Natuurlijk gaat het daarna alleen nog over de vertaling naar jouw specifieke situatie. Adviseren is een veelvormig vak, vandaar de kleine groep. 

In een actuele case leer meer je over een ‘hot’ probleem in veel organisaties. Daarmee verbreed je je scope en inzetbaarheid. 

Wat zeggen klanten