header laag

1. Themadag ‘Transactionele Analyse’ voor adviseurs

 

Geef een boost aan je effectiviteit door in één dag de rijkdom van ‘Transactionele Analyse’ (TA) te leren kennen, toegespitst op jouw actuele situatie in je rol als adviseur.

Voorbeelden:

Iedereen die bekend is met ‘gedoe’ in organisaties herkent de posities ‘Aanklager’, ‘Redder’ en ‘Slachtoffer’. Ze roepen elkaar makkelijk op en de dynamiek is een bom onder effectiviteit. Door de aard van je werk (helpen) kan je makkelijk gaan ‘redden’.  En daarmee zelf onbedoeld een begin maken met ‘gedoe’.
Inzicht in de onderliggende dynamiek van deze ‘drama-driehoek’ helpt je om uit niet effectieve patronen te blijven.

 

Meer bekend nog is een andere bouwsteen uit TA: ‘Ouder, Volwassene, Kind’ De woorden staan voor een visie op onze interne beleving maar ook op gedrag en vooral: interactie. Grondlegger van de theorie Eric Berne noemde ze ‘egoposities’. Ze functioneren als een soort ‘psychologische organen’.

 

Ook hier veel relevantie voor adviseurs. Al was het maar omdat organisaties in psychologisch opzicht een afspiegeling zijn van het gezin; leidinggevenden die makkelijk in de ‘Ouder’ positie komen met medewerkers in de complementaire ‘Kind’ rol. De onderliggende dynamiek kennen en herkennen is voorwaarde om die te doorbreken.

 

TA zet kort gezegd de schijnwerper op (mede-) verantwoordelijkheid, op de plaats van emoties, op kunnen en mógen confronteren, op rationeel ‘doen’ (maar het maar ten dele zijn), op perfectionisme en op hardnekkige zelfbeelden. Daar zit weinig bij waar adviseurs niet mee te maken krijgen.

 

In deze dag spitsen we bondige theorie toe op de adviserende rol. Korte interactieve introducties verbinden we steeds met doen (ervaren). Eerst gericht gericht op herkennen, eigen maken. Daarna op de verbinding met jouw praktijk.

 

Met de groep maken we afspraken over privacy en we vragen deelnemers voorbeelden te anonimiseren.

 

Over mijzelf en TA: ik deed een tweejarige opleiding bij Erika Stern en Diana Smukhler, beide ‘TA coryfeeën’. Verdieping groeide in toepassen (programmaleider adviseren Bureau Zuidema 2009 t/m 2017).


2. Themadag ‘SWING’

voor opleidingsverantwoordelijken binnen organisaties.

 

Je zicht verhelderen op de ‘veelvormigheid’ van het adviesvak en wat dat betekent voor jouw of jullie actuele situatie. Tegelijk je eigen vaardigheid als adviseur aanscherpen. Twee doelen die prima samengaan in een introductie dag, gericht op het basisniveau in adviesvaardigheden (voor werken aan senioriteit zie ‘introductiedag jaargroep’). Beknopte theorie, veel ‘doen’.

Aansluiten bij verschillen

Wat in de ene situatie werkt, is ergens anders niet nodig. We weten hoeveel het uitmaakt of je intern of extern adviseert, of je vooral vóór of na de contractfase actief bent en in welk type opdrachten je jezelf makkelijk kan ‘vertillen’ als adviseur. We zagen het vak veranderen naar steeds sneller resultaatgericht zijn.

Maar er zijn ook redenen om juist over de grenzen heen te kijken van je actuele situatie: wie een basistraining volgt wil daar ook in een volgende baan iets aan hebben. En: er zijn ook basale overeenkomsten in veel soorten advieswerk.

Inspiratie en samen ontwikkelen

Wat wij goed zien werken in die afwegingen: nieuwe input vanuit onze ervaring* met uiteenlopende situaties, maar zonder ‘de wijsheid in pacht te hebben’. Dus: in een een vorm waarin we steeds de verbinding zoeken met jouw ervaring en jullie situatie.
In een open inschrijving leren adviseurs ook veel van elkaars verhalen en meedenken(!)

SWING?

Een belangrijke gemene deler in advieswerk is te vinden in het vermogen om én doelgericht te kunnen werken én relatiegericht. Het kan vaak zo voelen alsof je moet kiezen…
De naam ‘SWING’ begon bij de schommelbeweging die vaak kenmerkend is voor constructieve gesprekken: de afwisseling tussen ‘ruimte nemen’ en ‘ruimte geven’ En groeide daarna uit naar een visie op effectief gedrag voor adviseurs.

Het ging nog een stap verder: SWING staat nu voor thuis zijn aan de proceskant van adviseren. De verbinding van structuur aspecten (de weg weten op de kaart) en effectief gedrag (makkelijk zichtbaar en inspirerend kunnen zijn) stelt adviseurs in staat om swingend hun werk te doen!

 

Programma:

  • SWING gespreksmodel voor adviseurs
  • Adviseren voor en na de contractfase (de fase vóór het contract wordt vaak verkopend adviseren genoemd)
  • Pas op voor de ‘reddersrol’ (over een visie op ‘ontzorgen’)
  • Contracteren en bijsturen onderweg
  • ‘Relatieniveau’s’ en soorten advieswerk

(met mogelijk uitstapjes naar andere onderwerpen als de situatie dat vraagt)

 

Met de groep maken we afspraken over privacy en we vragen deelnemers voorbeelden te anonimiseren.

 

*) Zelfstandig opleider sinds 2014 na ruim twintig jaar ervaring als trainer en programmaleider adviseren bij een bekend bureau.

Wat zeggen klanten