header laag

Edgar Schein zei over advieswerk: 'de klant blijft eigenaar van zowel het probleem als de oplossing'.  Waarom eigenlijk? Omdat we alleen vanuit gescheiden verantwoordelijkheid een optimale samenwerking aan kunnen gaan met de klant. We spreken van  'gewichtloos' omdat het gewicht van sturen en beslissen meer bij de klant blijft. De zin van Schein verwijst naar een klant die gaat staan voor zijn eigen aandeel. Omdat hij wéét dat de adviseur wel kan leiden op inhoud, maar niet 'op draagvlak'.

Een klant die gaat staan voor zijn aandeel is ook een klant die werkelijk een sprong maakt naar een nieuwe aanpak. Op zo’n manier dat hij of zij iets vertrouwds achter zich laat. Diezelfde sprong is niet gebaat bij een adviseur die teveel overneemt. Want die adviseur helpt ongemerkt de klant om niet (echt) te springen. En komt zo zelf makkelijk in 'sjorren en trekken'. Adviseren wordt een ander vak als je eigenaarschap kan regisseren. 

 

Kan een adviseur z’n klant dan nog wel ‘ontzorgen’?  Zeker wel, maar niet onbegrensd. Onderscheid in soorten (deel-) opdrachten is nodig.

 

Het bovenstaande betekent dat een adviseur niet altijd meegaand kan zijn. Die vaststelling is het begin van de verkenningstocht naar de eigen autoriteit van de adviseur. Want de ontmoeting van klant en adviseur is ook een ontmoeting tussen twee verschillende invullingen van autoriteit. Daarom begint onderstaand programma met een oefening: 'powermoments': 

 

PRAKTISCH - KLEINE GROEP (8) - ONDERSTEUNING BIJ TRANSFER

Programma

Ochtend

Oefening: ‘power-moments’ met hulp van een acteur. Je hebt in een gegeven situatie een meer dan redelijk belang, maar toch loop je opeens kans gepasseerd te worden of minder serieus te worden genomen. NB: in de terugblik gaat het ons niet om de vraag of je precies de ‘juiste’ woorden hebt kunnen vinden, maar om hoe de voorbeelden raken aan (zelf-) beelden of overtuigingen. *)
We werken met aansprekende voorbeelden die iedere adviseur makkelijk herkent (eigen casuistiek in deze intro-dag alleen op eigen verzoek).

 

Middag
‘Drie rondes gespreksoefening’. In elke ronde kom je één stap verder los van je inhoud. In drie bedrijven van een kwartier ervaar je hoe het is om een procesgerichte adviseur te zijn en hoe je dat helpt om uit strijd te blijven en makkelijker zichtbaar te zijn. Ook in je contacten met het uitvoerend niveau. Veel handvatten voor verbinden en inspireren (i.p.v. ‘drammen of dimmen'). We maken gebruik van video**).
Geen misverstand: je inhoudelijk expert zijn is onmisbaar. Maar we leren je om voor je persoonlijke stevigheid aanvullend te putten uit een andere bron.

Tenslotte zoomen we in op de relatie met je opdrachtgever. Daarin maak je o.m. kennis met een visie op ‘relatieniveau’s’. Die visie helpt om je om:

  • te zien waar jij staat, waar je gepercipieerd wordt en wat je ambitie is
  • onderscheid te maken tussen soorten opdrachten: waar kan jij de klant 'ontzorgen' en waar heb je de klant daarbij hard nodig? Met het oog op de laatste situatie leer je werken met een sturingsdashboard
  • geen 'spreekbuis' te worden van óf de leiding óf de uitvoering (dodelijk voor effectitviteit)
Doelgroep

Interne én externe adviseurs zijn welkom. Je bent geïnteresseerd in genoemde thema’s (autoriteit als adviseur, 'gewichtloos' werken), maar vooral in je klant werkelijk verder helpen.  Dat hoeft niet los te staan van 'gewoon benieuwd zijn' en zin hebben in een inspirerende dag. Het programma vraagt wel dat je actief betrokken wil zijn in oefeningen. Het is gewenst dat je minstens een paar maanden ervaring hebt als adviseur. Een paar decennia is ook goed.

NB: Deze dag is ook geschikt voor wie belangstelling heeft voor het seizoenprogramma en eerst wil ‘proeven’.

Voorbereiding

Je ontvangt een vragenlijst (quickscan) gericht op hoe je nu acteert in het onderwerp ‘personal power als adviseur’. Invullen vraagt een half uur. NB: De quickscan werkt als 'opstap' en heeft vooral waarde in combinatie met het programma.

Opbrengst: 
  • Je snapt hoe krachtig het kan werken - ook gelet op je eigen energie - om de verantwoordelijkheid voor sturen en beslissen meer bij de klant te laten. En in welk soort opdrachten dat precies nodig is (visie op ‘ontzorgen’)
  • Je hebt een scherp beeld van hoe jouw autoriteit als adviseur verschilt van die van je opdrachtgever en wat daarbij jouw persoonlijke aandachtspunten zijn
  • Je hebt ervaren hoe je die autoriteit kan inzetten, zowel in persoonlijk contact met een opdrachtgever (‘match’) als in het werken met een groep op uitvoerend niveau
  • Je kan jezelf plaatsten in een overzicht van ‘relatieniveau’s’ (contact opdrachtgever)

Algemeen: in dit onderwerp voegt werken in een groep veel toe: leren van en met elkaar.

Reader

In de reader die je ontvangt vind je naast relevante theorie (Schein, Harrison, Maister e.a.) een kleine ‘challenge’, bestaande uit een case, een opdracht en een videoles.

 

*) Het programma beoogt niet om via feedback te werken aan het formuleren van ‘juiste’ zinnen (al schrikken we niet van een paar suggesties). We verkennen vooral de laag daaronder die betrekking heeft op onze neigingen, overtuigingen, beelden. De oefeningen zijn een aanzet voor zelfonderzoek.

 

**) en wissen opnames meteen na afloop

Wat zeggen klanten